Aszód Város Könyvtára Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye

Megye: Pest
Település: Aszód
Működésének jogi formája: önkormányzati költségvetési szerv

Székhely adatok: 2170 Aszód Kossuth L. utca 72

A vezető neve: Hajdú Zsófia Csenge
A vezető e-mail címe:

A kapcsolattartó neve: Prokop Adél Mia
A kapcsolattartó e-mail címe:

Az szervezet honlapjának elérhetősége: https://kulturaaszod.hu
A szervet elérhetősége a facebook-on: https://www.facebook.com/kulturaaszod

Telephely/ek:
AIKI
2170 Aszód Kossuth L. utca 72.

Petőfi Muzeális Gyűjtemény
2170 Aszód Szontágh lépcső 2.

Az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény szerteágazó tevékenységi köre, közgyűjteményi feladatellátása, nyilvános könyvtári közszolgáltatása és közművelődési tevékenysége meghatározó résztvevője Aszód város intézményrendszerének, továbbá a helyi közélet és a helyi közérzet elkötelezett segítője valamennyi aktivitásában. Aszód város kulturális intézménye két telephelyen látja el a törvény által meghatározott alapszolgáltatási feladatát. Az építészetileg egyedi, mondhatni csodálatos épületek méltó otthont adnak a kultúraközvetítés számára. Kulturális és közösségi események alkalmával igyekszünk azt a szeretetteljes közeget, Aszód múltjához méltó befogadó és elfogadó légkört megvalósítani, amelyet Podmaniczky János plántált, amelyből Hajnóczy József töltekezett, és ami Petőfi Sándort inspirálta. Az értékek őrzése, ápolása és továbbadása küldetés és megtiszteltetés számunkra! Intézményünk mindhárom szakterületén ennek tükrében végezzük elkötelezett munkánkat. Intézményünk alapfeladata, emellett munkatársainak szívből jövő meggyőződése, hogy a kultúraközvetítés az az eszköz, amely generációkat, kisközösségeket, nézőpontokat és személyeket tud egy közös ügy mellé állítani, közösséget teremteni a közösségben megélt élmények által.