Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
Település: Emőd
Működésének jogi formája: önkormányzati költségvetési szerv

Székhely adatok: 3432 Emőd Arany J. u. 33.

A vezető neve: Tóth Csaba
A vezető e-mail címe:

A kapcsolattartó neve: Tóth Csaba
A kapcsolattartó e-mail címe:

A szervet elérhetősége a facebook-on: https://www.facebook.com/groups/492588767937153

Telephely/ek:

3432 Emőd Arany J. u. 33.

Intézményünkben törekszünk a jó munkatársi kapcsolat kiépítésére, az összehangolt szakmai munkavégzésre. Az Önkormányzat dolgozóival is igyekszünk törekedni a lehető legjobbmunkakapcsolatra, mint fenntartót rendszeresen tájékoztatni a művelődési házban zajlótevékenységekről. A művelődési ház programjai látogatóink igényeihez igazodnak. Az eddigmegvalósított programokat folytatni kívánjuk, lehetőség szerint új elemekkel feltöltve, emelve aszínvonalat. A befogadott rendezvények, partnerek rendezvényein is elvárjuk a magas színvonalat.Cél, hogy a munkatársak kreativitásával, tudásával innovatív módszerekkel fenntartható jövőtépítsünk, hogy képesek legyünk fenntartani eredményeinket. Egyes munkatársak más területenszerzett, de a művelődési ház előremeneteléhez felhasználható tudását örömmel elfogadjuk, ésadunk lehetőséget a kibontakozásra. A művelődési házban és a könyvtárban mindenki végzi afeladatát, de egyes rendezvényeken legyen az könyvtárban vagy a művelődési házban összehangoltközös közös munka folyik.Heti rendszerességgel tartunk munkaértekezletet (ha szükség többször is), ahol minden dolgozó