Dévaványai Átalános Művelődési Központ és Bölcsőde

Megye: Békés
Település: Dévaványa
Működésének jogi formája: önkormányzati költségvetési szerv

Székhely adatok: 5510 Dévaványa Hunyadi J. utca 17.

A vezető neve: Bakó Bernadett
A vezető e-mail címe:

A kapcsolattartó neve: Laskainé Kiss Alexandra
A kapcsolattartó e-mail címe:

Az szervezet honlapjának elérhetősége: https://www.damk.hu
A szervet elérhetősége a facebook-on: https://www.facebook.com/D%C3%81MK-M%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si-K%C3%B6zpont-127065361228487

Telephely/ek:
Ladányi Mihály Könyvtár
5510 Dévaványa Árpád u. 20.

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
5510 Dévaványa Széchenyi u. 8.

A művelődési ház legfontosabb feladata és célja az intézménynek, hogy színes, változatos, magas minőségű programlehetőségeket biztosítson az érdeklődők számára, a szabadidő értékes eltöltésére. Fejlessze, segítse a közösségek létrejöttét, igény esetén koordinálja azok programjait. Az itt dolgozó szakemberek segítik tevékenységükkel az emberek mindennapi életminőségjavító, kulturális-, és művelődési igényeinek kielégítését, a közösségi gondolkodást és aktivitást erősítik.Intézményünk követi és integrálja a hazai és nemzetközi trendeket a kulturális közösségszervezésében, naprakész és friss információkkal, kreatív technológiával dolgozik a mindennapok során. Támogatja és szolgálja az élethosszig tartó tanulás lehetőségeit, teret biztosítva mind a felnőttképzéseknek, mind az ifjúsági közösség fejlődési lehetőségeinek, továbbá az esélyegyenlőség leküzdésében, a generációk közötti különbségek áthidalásában is aktívan szerepet vállal rendezvényei során is.A Ladányi Mihály Könyvtár alapvető célja és küldetése, hogy korlátozás nélkül biztosítsa a dokumentumhoz és az információhoz való hozzáférést a lakosság részére. Olyan települési feladatokat ellátó nyilvános könyvtár, melynek célja, hogy minden nyilvánosságra került információt és adatot közvetítse, biztosítva a nemzeti és egyetemes kultúrához való hozzáférést.Arra törekszik, hogy könyvtári és információs központként működjön, melyet gyűjteményépítéssel, minőségileg fejlesztett szolgáltatásokkal, közösségi, kulturális, olvasóbarát programokkal, munkatársak naprakész szaktudásával valósítson meg.Dévaványa városának egyik kulturális színfoltja és idegenforgalmi látványossága a DÁMK Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény impozáns épülete. Dr. Bereczki Imre néprajzkutató és régész által 65 éven át összegyűjtött adattári, levéltári, néprajzi anyag 2000. április 14-én vált, múzeumi intézménnyé. Az alapító Dévaványán született, élt, s gyűjtötte a helység és annak környékének szellemi és tárgyi emlékeit.