Tárnoki Közösségi Színtér Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Megye: Pest
Település: Tárnok
Működésének jogi formája: non profit vállalkozás

Székhely adatok: 2461 Tárnok Fő utca 43.

A vezető neve: dr. Koósné Haris Edina
A vezető e-mail címe:

A kapcsolattartó neve: dr. Koósné Haris Edina
A kapcsolattartó e-mail címe:

A szervet elérhetősége a facebook-on: https://www.facebook.com/tarnokikozossegiszinter

Telephely/ek:
Ifjúsági Közösségi Színtér
2461 Tárnok Rákóczi út 36.

A Tárnoki Közösségi Színtér látja el a település közművelődési feladatait, otthona számos kulturális programnak, a közösségi életnek, különböző klubfoglalkozásnak. Szervezzük a település rendezvényeit, műsorait, kiállításait. Könyvtárunk színes kínálattal várja a kedves érdeklődőket. Feladataink:- közművelődési tevékenységek és támogatásuk- közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése- könyvtári állomány nyilvántartása, gyarapítása- könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme- könyvtári szolgáltatás- kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése- elősegíti a művelődő közösségek létrejöttét, támogatja működésüket, segíti fejlődésüket, helyszínt biztosít a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésére- fejleszti a közösségi és társadalmi részvételt- biztosítja a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésének feltételeit.